Så lyckas du med dina placeringar

1. FINN DIN DRÖM

En person vill gå i pension vid 55. En annan vill jobba mindre. En tredje vill köpa ett sommarhus – och en fjärde vill flytta utomlands. Ett tydligt mål för ditt sparkapital gör det enklare att fokusera på vägen dit. En annan fördel med att ha ett mål är att vi får ökad insikt i vad som är viktigt för dig. Det i sin tur hjälper oss att komma med idéer och förslag som ligger i linje med din dröm och din tidshorisont.

2. Ge tid till dina placeringar

Det är en god idé att sätta sig in i olika sparformer och vad de innebär. På så sätt får du större överblick och kunskap, vilket i sin tur gör att du lyckas bättre med dina val. Det är väl investerad tid.

3. Investera i det som är begripligt

Det finns finansiella produkter som får ritningar till ett kärnkraftverk att framstå som elementära. Vår rekommendation är att investera i det som är begripligt. I annat fall är det bättre att avstå. Annars är risken stor att obehagliga överraskningar uppstår längs färdvägen. Dessutom är det ofta svårt att motivera sig i det långa loppet om en investering känns svår att greppa – något som i sin tur kan leda till att man säljer av innan avkastningsmålet är nått.

4. En sparform är aldrig bäst

Olika sparformer ger olika mycket i avkastning; inte minst beroende på risknivån. Med en mix som passar dig skapar du förutsättningar för trygg avkastning över tiden.

5. Väl beprövat ger trygghet

Nya produkter poppar ständigt upp på marknaden. Men nytt är lika med oprövat. Därför föredrar vi väl beprövade företag och produkter, som år efter år har levererat god avkastning.

6. En längre horisont ger fördelar

När det gäller placeringar arbetar tiden för dig. Det beror bland annat på den effekt som kallas ränta på ränta. Ju längre perspektiv du har, desto större utväxling när det gäller ränta på ränta. Vad är då ett längre perspektiv? Tre år är ett minimum. Trettio år fungerar också. Allt beror på när du vill förverkliga din dröm.

7. Ha realistiska förväntningar

Löften om hög och snabb avkastning kan kännas lockande. Baksidan av myntet är stora risker. Så arbetar inte vi. Vi tror på stabila aktörer, långsiktighet och realistiska bedömningar av risker och möjligheter. På så sätt får du en trygg avkastning som gör att kommer din dröm närmare och närmare för varje år.